Doprava
Športový klub má pre záujemcov pripravený campbus, ktorý vás vyzdvihne a po skončení zájazdu odvezie.
V cene dopravy je zahrnutá obojsmerná preprava.
 

Možné mestá nástupu a výstupu:
Košice- 35€
Prešov- 35€

Taktiež je možnosť po dohode deti poslať autobusom alebo vlakom, kde ich priamo na nástupišti v Snine vyzdvihne náš animátor.

Cena prepravy je aktuálna pre rok 2020

Samozrejme trasa sa upresní podľa záujmu odkiaľ budú ľudia nastupovať, cena a trasa bude na každý turnus upresnená najneskôr týždeň pred začatím aj s časmi nástupu a prívozu.

Ak ste sa rozhodli pre tento druh dopravy je nutné to uviesť aj v registrácii, aby sme vedeli prispôsobiť trasu a počet miest.

Cena dopravného týmto druhom prepravy nie je započítaná v cene campu.

Cena dopravného sa uhrádza priamo vodičovi pri nástupe na tento druh prepravy.

Taktiež ŠK VOUK si vyhradzuje právo neposkytnutia dopravy v prípade, ak by to bolo nerentabilné pre dopravcu alebo zrušenia určitého počtu záujemcov o danú prepravu.

Naša adresa

1. Mája 748

06901 Snina

Contact Us

TEL: +421 917 331 628  

E-MAIL: 4x4@vouk.sk

Follow Us

  • Facebook Reflection

© 2023 by offroadcamp